BIST 100 103.200 % 2,04
USD/TRY 4,7156 % 0,16
EUR/TRY 5,4941 % -0,54
Piyasalar
103.200
% 2,04
4,7156
% 0,16
5,4941
% -0,54
1,1651
% -0,59
17,48
0,22
1.302,25
% -0,18
76,44
% -2,98
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Hazine'den kambiyo açıklaması

Hazine Müsteşarlığı, kamuoyunda farklı yorumlara neden olan torba teklifle ilgili açıklama yaptı.

Hazine'den kambiyo açıklaması
BUSINESSHT 14 05 2018, 11:26

Hazine Müsteşarlığı, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve Türk parasını korumaya yönelik düzenlemeler içeren torba teklifle ilgili açıklama yaptı. 

Hazine'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çıkan haberlerde eksik veya yanlış bilgilendirme yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu Kanun kambiyo rejimine ilişkin düzenleme yapma yetkisini ve kambiyo mevzuatına aykırılıklara ilişkin cezaları düzenleyen çerçeve bir Kanundur. Kambiyo rejiminin düzenlenmesi Kanun ile değil ikincil mevzuat ile yapılmaktadır. Dolayısıyla, mezkur düzenlemede kambiyo rejimi ile ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Tam tersine yapılan düzenleme ile Kanunda yer alan izin müessesesi kaldırılarak daha liberal bir kambiyo rejimine yönelik adım atılmaktadır.

İlaveten, düzenleme ile sadece güncelliğini yitiren ve kambiyo mevzuatı ile uyumunu kaybetmiş ceza maddesi ile diğer bazı maddelerde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

 

Söz konusu değişiklikler Türk Parası cinsinde kredilerle ilgili herhangi bir düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla, Bankacılık Kanunu haricinde ilave şartlar ve cezalar getirildiği eleştirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Döviz kredileri ise kambiyo mevzuatının kapsamında olup şu ana kadar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, ilgili Tebliğler ve TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi ile düzenleme altına alınmıştır.

Kanun teklifindeki ceza maddesi ise sadece bu düzenlemelerde yer alan Bankaların kontrol yükümlülüğüne atıfta bulunmaktadır. Burada asıl muhatap olarak krediyi kullananlar yer almaktadır.

Diğer bir değişiklik yapılan alan ise kambiyo mevzuatının alanına giren konularda yetkisiz işlem yapanlarla ilgilidir. Devletimizin uygulamaya koyduğu düzenlemelere riayet eden ve ödemesi gerekli tüm vergileri zamanında ödeyen mükelleflerin (Yetkili Müesseseler vb.) haklarının korunması ve bu yolla haksız rekabetin önlenmesi amacıyla söz konusu değişiklik öngörülmüştür. 

AK PARTİ TORBA TEKLİF HAZIRLAMIŞTI

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan ve Pazartesi günü komisyonda görüşülmeye başlanacak yeni torba teklife göre, Hazine Müsteşarlığı ve denetim yetkisine sahip kişiler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek.

Devlet güvenliği, meslek sırrı, aile hayatının gizliliği dışında istenen bilgi ve belgelerin yanıltıcı olarak hazırlanması durumunda 50 bin ile 250 bin TL arasına cezai yaptırım uygulanabilecek.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın imzasıyla sunulan teklife göre, kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler, talep üzerine yerinde inceleme imkanı sağlayacak.

Teklife göre söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, kanunda başka bir yaptırım öngörülmemesi halinde uygulanacak para cezası artırılıyor. Bugüne kadar 3 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen cezalarda alt limit 10 bin, üst limit ise 50 bin TL’ye yükseliyor. 

 

Kanuna eklenen yeni hükümle, yurt dışı ve yurt içinden kredi kullanılabilmesi için mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı halde söz konusu krediyi kullananlar ile gerekli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bu krediyi kullandıran veya aracılık edenlere 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

Mevcut kanunda belirtilen kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması ya da yurda sokulması konusunda, işlem eğer kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamına girmiyorsa, söz konusu eşya ve kıymetlerin rayiç bedeline kadar ceza verilebiliyordu. Teklifle bu cezanın sınırı da rayiç bedelin yüzde 20’si oranına indiriliyor.

Eski kanunda ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası verilebiliyordu. Bu hüküm, önceki düzenlemedeki cezadan daha fazla olmadığı ve hangi işlemlerin muvazaalı olarak değerlendirileceğnin açık olmadığı gerekçesiyle kanundan çıkarılıyor. 

Yukarı

Business HT×